PNIII Premiere H2020

Internal

Endeavour Space Hub - Premiere H2020

Ctr.21/PN-III-P3-3.6-H2020-2020-0062


Proiect finantat in cadrul PNCDI III - Programul 3, Subprogramul 3.6 – Premierea participării la Orizont 2020 (ianuarie- octombrie 2021) ce isi propune consolidarea cercetarii in UPB prin intensificarea colaborarii în cercetarea europeană de excelență. Sunt considerate 3 activitati:

  1. Atragerea unei mase critice de studenţi de vârf şi de cadre didactice cu realizări excepţionale care să contribuie la dezvoltarea direcțiilor de cercetare ale centrului
  2. Inițierea de parteneriate și alianțe strategice ce susțin integrarea în rețelele internaționale și creșterea vizibilității.
  3. Initierea unui plan strategic instituțional ce urmărește dezvoltarea Open Science.